W czwartek tracą moc przepisy dotyczące instytucji odpowiedzi i sprostowania prasowego....
PAP
13.06.2012
Spośród zagrożeń i problemów w zakresie praw człowieka coraz poważniejszym staje się ten dotyczący...
13.06.2012
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał w środę wieczorem osiem osób zatrzymanych po...
PAP
13.06.2012
Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione, m.in. w sądach okręgowych w...
Katarzyna Irytowska
13.06.2012
Rynek
Zwrot VAT w ciągu 30, a nie 60 dni; objęcie większej grupy przedsiębiorców statutem małego...
PAP
13.06.2012
Wydawca Super Express ma przeprosić Weronikę Marczuk i zapłacić jej 50 tys. zł za obraźliwe...
PAP
13.06.2012
W postępowaniach dotyczących przestępstw przeciwko członkom mniejszości narodowych wymóg...
Katarzyna Warecka
13.06.2012
Prezydent Warszawy mogła ze względów bezpieczeństwa odmówić organizacji manifestacji w pobliżu...
PAP
13.06.2012
Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało wprowadzenie opłaty za sporządzenie przez sąd pisemnego...
Jaworski Radosław
13.06.2012
Zrównanie podpisu odręcznego z podpisem elektronicznym będzie m.in. zakładać projekt ustawy o...
PAP
13.06.2012
Ograniczenie wynagrodzenia należnego od nadawcy z tytułu możliwości wykorzystania krótkich...
Rafał Bujalski
13.06.2012
Rejestracja online osób, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską...
Katarzyna Żaczkiewicz
13.06.2012
Prawnicy
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Mrągowie Zbigniew K., który miał w środę odpowiadać przed...
PAP
13.06.2012
Zaproponowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt zmian w prawie o zgromadzeniach...
PAP
13.06.2012
Budowanie wizerunku sędziego poprzez komunikację interpersonalną, perswazja językowa i asertywność,...
Katarzyna Żaczkiewicz
13.06.2012
Prawnicy
Wyższe opłaty mają zniechęcić do korzystania z sądów, a ulgi do polubownego rozwiązywania sporów....
Krzysztof Sobczak
13.06.2012
Obowiązek stosowania przez zarządców infrastruktury drogowej tzw. Inteligentnych Systemów...
Krzysztof Sobczak
13.06.2012
Senatorowie chcą zmienić przepisy o upadłości konsumenckiej. Oceniają, że obecna regulacja zezwala...
Krzysztof Sobczak
13.06.2012
Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, które co do zasady nie jest...
Katarzyna Żaczkiewicz
13.06.2012
Anonimowo szkalowani w internecie będą mogli domagać się ujawnienia adresów IP osób, które ich...
PAP
13.06.2012
32 organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka apelują o nieuchwalanie prezydenckiego...
Krzysztof Sobczak
13.06.2012
Aptekarze nie mogą odmawiać sprzedaży określonych leków, np. środków antykoncepcyjnych, powołując...
13.06.2012
Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych oraz nowego VAT-u to główne założenia reformy...
13.06.2012
Polska nie dostosowała przepisów prawa prasowego do standardów, jakie wynikają z orzecznictwa...
Krzysztof Sobczak
13.06.2012
Nie ważne, kiedy skończy się sprawę, tylko ważne aby ją zacząć. Im więcej sędzia spraw zacznie tym...
Katarzyna Żaczkiewicz
13.06.2012
Zdaniem Marcina Wystrychowskiego, dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Biznesu kancelarii Domański...
12.06.2012
Od 12 czerwca obowiązujerozporządzenie ograniczające obligatoryjny charakteru kontroli wykonywanych...
12.06.2012
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów musi mieć formę...
Anna Stańczuk
12.06.2012
Serbscy adwokaci zorganizowali we wtorek jednodniowy strajk, domagając się ochrony po...
Pastor Małgorzata
12.06.2012
Minister Michał Boni zaproponował przedstawicielom episkopatu harmonogram okresu przejściowego po...
PAP
12.06.2012