Nowa ustawa ochronie informacji niejawnych rezygnuje z anachronicznego i trudnego do stosowania...
Emilia Zakrzewska/KW
12.02.2011
Jest szansa, że jeszcze w 2011 r. w życie wejdzie unijna dyrektywa o ochronie konsumentów,...
Lex/Lex
12.02.2011
Sąd Najwyższy stwierdził, że autor oszczerczego tekstu o roli Waldemara Chrostowskiego w zabójstwie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2011
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa uzasadnia przyjęcie odpowiedzialności nabywcy za...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2011
Wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład...
Wojciech Kowalski
11.02.2011
W przypadku nie wdrożenia dyrektywy o emisjach przemysłowych Polsce grożą wysokie kary....
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Szef CBA Paweł Wojtunik powołał zespół ekspertów, w którego skład wchodzą m.in. wybitni prawnicy,...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Po raz trzeci już Krajowa Rada Radców Prawnych wręczyła swoje nagrody Kryształowe serce radcy...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Prawnicy
21 sal rozpraw, 148 pomieszczeń biurowo-administracyjnych, archiwa, pomieszczenia socjalne, w sumie...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Nadzór nad regionalnymi izbami obrachunkowymi ma przejść do resortu finansów. Dotychczas była to...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Poprawki autorstwa Franciszka Stefaniuka (PSL) dotyczące obniżenia składek do OFE są...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Łatwiej będzie zmienić firmę, ale wyższe będą kary za brak OC takie m.in. zmiany przewiduje...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Przekazanie pisma procesowego prywatnej firmie kurierskiej nie jest równoznaczne z wniesieniem go...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Do 15 marca przedsiębiorcy muszą przedstawić zbiorcze zestawienie dotyczące odpadów wytworzonych w...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Komisja Europejska chce umożliwić małym i średnim przedsiębiorcom aktywniejsze uczestnictwo w...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Osoba, którą bank zwolnił ze spłaty długu za nierzetelnego kredytobiorcę, nie uzyskuje...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
W przypadku składników wynagrodzenia nauczycieli, takich jak dodatek motywacyjny, za wysługę lat,...
Anna Dudrewicz
11.02.2011
Rządowy projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa przewiduje, że...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Ewaluację i kontrolę zewnętrzną w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje...
Wojciech Kowalski
11.02.2011
Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego dostosowane do ostatnich zmian w pomocy społecznej...
Patryk Ciurak
11.02.2011
Co do zasady, jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy wraz z usługami albo roboty budowlane...
Anna Stańczuk
11.02.2011
Ewenementem jest, że ochrona wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej jest tańsza niż w Polsce,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.02.2011
Członek zarządu nie musi wykazywać, że to on wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub...
Jan Lis /KW
11.02.2011
Najpóźniej w dniu 1 maja 2011 r. m.in. kancelarie prawne oraz prywatne gabinety lekarskie będą...
Jan Lis /KW
10.02.2011
Rynek
Wypadek komunikacyjny za granicą lub wprawdzie w kraju, lecz z zagranicznym sprawcą, to zdarzenie...
Jan Lis /KW
10.02.2011
Laureatami tegorocznych nagród Adwokatury dla dziennikarzy Złota Waga zostali Ewa Usowicz, zastępca...
Lex/Kancelaria
10.02.2011
Prawnicy
Pracodawcy chcą uprościć przepisy o wynagrodzeniach i czasie pracy, a związkowcy wprowadzić odsetki...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011
Najpóźniej w dniu 1 maja 2011 r. m.in. kancelarie prawne oraz prywatne gabinety lekarskie będą...
Jan Lis /KW
10.02.2011
Rynek
Resort zdrowia rozszerzy wykaz specjalistów, którzy będą mogli wydawać zawodnikom uprawiającym...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011
Rozliczenie przez internet ma takie same skutki jak zeznanie na piśmie. W praktyce może jednak...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski