Jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski. Doradca ds. funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwa Środowiska. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska. Współautor książki „Prawo ochrony środowiska. Komentarz” z serii Duże Komentarze Becka (nakład Wydawnictwa C.H. Beck, 2011 r.).