Zgodnie z propozycjami dotyczącymi utworzenia zawodu doradcy prawnego absolwenci prawa będą mogli udzielać porad prawnych, sporządzać opinie prawne, pisma procesowe oraz umowy. Będą mogli również występować przed organami administracji publicznej i sądami rejonowymi, z wyłączeniem jednak m.in. spraw karnych. Zdaniem HFPC takie rozwiązanie budzi poważne wątpliwości.
HFPC zwraca uwagę na szereg niejasności w proponowanym rozwiązaniu. Przede wszystkim Fundacja zwraca uwagę na fakt, że nie przewidziano systemu zewnętrznej weryfikacji umiejętności absolwentów.  Studia prawnicze rozwijają głównie teoretyczną wiedzę z zakresu prawa. Stąd, wątpliwości budzi założenie, że absolwent prawa z chwilą uzyskania tytułu magistra będzie posiadać kwalifikacje do występowania przed np. sądami rejonowymi.
Proponowane rozwiązanie nie odnosi się również do kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej za nierzetelne wykonywanie czynności prawnych lub też niedochowanie tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że absolwent wykonujący odpłatnie konkretne usługi nie będzie objęty specjalnym reżimem odpowiedzialności.
Z tych względów HFPC apeluje o ponowne przyjrzenie się projektowi i jego zmienienie, tak aby gwarantował ochronę praw osób korzystających z usług prawniczych świadczonych przez osoby niezrzeszone w samorządach prawniczych.

Czytaj także: 
Europejska federacja także przeciwna ustawie o egzaminach prawniczych
Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów
Szefowie adwokatur z 23 krajów krytycznie o polskich zmianach w prawie
Samorząd radcowski przeciwny zmianom w projekcie ustawy o egzaminach prawniczych
ZPP także przeciw zmianom w dostępie do zawodów prawniczych Aplikanci adwokaccy też apelują do parlamentarzystów
Prezes NRA: posłowie niszczą kompromis wokół dostępu do zawodów prawniczych
Rozwija się protest i... poparcie dla ustawy o egzaminach prawniczych