Mirko Ros pisze w swoim liście m.in: „W istocie, takie propozycje są sprzeczne z wiodącym trendem istniejącym w państwach Unii Europejskiej. Przykładowo, w Hiszpanii zauważono konieczność rozszerzenia szkoleń dla prawników ponad stopień magistra nauk prawnych poprzez wprowadzenie praktyk w miejscu pracy. Brak weryfikacji praktycznych umiejętności w drodze egzaminów może skutkować wypaczeniami sprawiedliwości, ze względu na złe prowadzenie procedur oraz niewłaściwą interpretację przepisów prawa i to bez wiedzy nienależycie poinformowanego, nieznającego ryzyk klienta”.
 - Jest to kolejne wystąpienie w obronie zagrożonego interesu prawnego Polaków, które kieruje do polskich władz i parlamentarzystów uznana, międzynarodowa organizacja prawnicza. Federacja Adwokatur Europejskich wyraźnie zwraca uwagę na możliwość ewentualnego złamania europejskich standardów w zakresie prawa do zapewnienia przez państwo sądowej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Słów zawartych w liście nie powinno się lekceważyć gdyż oparte są one na doświadczeniach krajów o ugruntowanych, sprawnych oraz efektywnych systemach prawnych - komentuje Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Przeciwko zapisom umożliwiającym reprezentowanie klientów przed sądem protestują w naszym kraju wszystkie środowiska prawnicze: sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni oraz adwokaci. Zdaniem doświadczonych praktyków prawa absolwenci wydziałów prawa nie dysponują nawet minimalnymi kwalifikacjami, by należycie reprezentować interesy klientów przed sądem.

Czytaj także:
Posłowie za wpuszczeniem magistrów prawa do sądów
Szefowie adwokatur z 23 krajów krytycznie o polskich zmianach w prawie
Samorząd radcowski przeciwny zmianom w projekcie ustawy o egzaminach prawniczych
ZPP także przeciw zmianom w dostępie do zawodów prawniczych Aplikanci adwokaccy też apelują do parlamentarzystów
Prezes NRA: posłowie niszczą kompromis wokół dostępu do zawodów prawniczych