Odznaczenie, przyznane w uznaniu zasług na niwie naukowej i zaangażowanie w sprawy publiczne, zostało wręczone przez ministra z Kancelarii Prezydenta Jacka Michałowskiego podczas zorganizowanej przez Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dorocznej konferencji naukowej. Dodatkową okazją do wręczenia odznaczenia było to, że konfrencja poświęcona została tematowi „Prawa ponad granicami – granice praw". A kanwą dyskusji stała się książka Wiktora Osiatyńskiego „Prawa człowieka i ich granice”.

Wiktor Osiatyński (ur. 6 lutego 1945 w Białymstoku) – polski pisarz i wykładowca, prawnik, konstytucjonalista i feminista. Doktor socjologii, doktor habilitowany prawa, profesor, członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk specjalizujący się w historii doktryn polityczno-prawnych.
Ukończył warszawskie VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Doradzał komisjom konstytucyjnym Senatu i Zgromadzenia Narodowego w Polsce. Wykładał na uniwersytetach m.in. Columbia, Stanford, Harvard. Profesor Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie.W latach 1990-1997 kierował Centrum Badania Konstytucjonalizmu w Europie Środkowej na uniwersytecie Chicago. Od 1995 członek rady międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Otwartego. Inicjator stworzenia przez Komisję Europejską funduszu na rzecz pozarządowych organizacji monitorujących kraje wstępujące do Unii Europejskiej. Pomysłodawca powstania w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Programu Spraw Precedensowych oraz członek jego rady programowej.
Oprócz aktywności w dyscyplinie nauk politycznych aktywnie działa na polu szerzenia informacji o alkoholizmie, choroby, do której publicznie sam się przyznaje, i innych uzależnieniach pisząc m.in. książki na ten temat oraz będąc jednym z założycieli Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu, jednego z programów Fundacji im. Stefana Batorego. Jest także autorem dziennikarskiej relacji z Wimbledonu (Wimbledon79, Czytelnik, Warszawa 1979 ISBN 83-07-00256-7). W grudniu 2006 dołączył do grona założycieli Partii Kobiet. (Źródło: Wikipedia)