Adwokaci: Grzegorz Majewski – prezes Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie, Radosław Baszuk oraz Piotr Sikorski – wiceprezesi tego sądu, przekazali Naczelnej Radzie Adwokackiej stanowisko dotyczące kosztów postępowania dyscyplinarnego. Ich zdaniem obciążanie nimi obwinionych w formie opłaty zryczałtowanej pozbawione jest podstawy prawnej, zaś ewentualne wynagradzanie sędziów dyscyplinarnych nie może być powiązane z zasądzonymi i ściągniętymi kosztami „dyscyplinarek”.
Ich zdaniem obecna uchwała w tej sprawie wykracza poza upoważnienie przewidziane w Prawie o adwokaturze i koniecznie należy ją uchylić. – Sprawa jest ważka. Dziękujemy za zwrócenie na nią uwagi – mówi adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.