Światowej klasy specjaliści będą rozmawiać o najnowszych metodach prowadzenia procesów odszkodowawczych. Charakteryzujący doroczne konferencje PEOPIL praktyczny aspekt spotkania tym razem został skierowany na grunt postępowań w sprawach transgranicznych. Jak podkreślają organizatorzy, będzie to pierwsza i jedyna w Polsce możliwość wymiany doświadczeń z wiodącymi w dziedzinie procesów odszkodowawczych ekspertami z krajów europejskich. Konferencje PEOPIL gromadzą zwykle ok. 100-120 prawników.
Jedna z sesji koferencji sesja poświęcona będzie problemom związanym z abestem oraz reformie prawa o czynach niedozwolonych w USA. Mówić o tym będzie, prezydent elekt Amerykańskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwości (AAJ) Gary Paul.
Z kolei wykład o sytuacji poszkodowanych w polskim procesie cywilnym przedstawi członek zarządu PEOPIL radca prawny Jolanta Budzowska.
Jednym z tematów konferencji będzie też dyskusja O odszkodowaniach dla ofiar przestepstw i ataków terrorystycznych, szczególnie z punktu widzenia prawników zajmujących się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w innym kraju, po ich powrocie do domu. Odbędzie się też dyskusja o proponowanych zmianach w dyrektywie dotyczącej rorganizowanych podrówży, wakacji i wycieczek oraz ich konsekwencjach dla ofiar. Zdaniem organizatorów, będzie to unikalna możliwość wysłuchania i rozmowy z przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy są odpowiedzialni za opracowanie nowej dyrektywy.
Konferencję patronatem objęły Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych.

Program konferencji http://www.peopil.com/peopil/userfiles/file/PEOPIL_Krakow_Programme_29032011.pdf
PEOPIL to Paneuropejska organizacja prawników zajmujących się szkodami osobowymi (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers) powstała w 1996 roku i od 1998 roku działa oficjalnie jako organizacja not-for-profit. Została ona założona przez europejskich prawników w celu rozwinięcia i promowania współpracy sądowej i wzajemnej znajomości systemów prawnych i sądowych w poszczególnych jurysdykcjach europejskich w dziedzinie szkód na osobie.