Obecnie rozpiętość rozmiarów prokuratur rejonowych jest ogromna. W największych pracuje 45 śledczych. W najmniejszych trzech. Tych ostatnich jest 12. Wszystkich prokuratur rejonowych zaś 356.
– W Prokuraturze Generalnej pracuje zespół do spraw oceny zasadności funkcjonowania najmniejszych jednostek prokuratury – potwierdza Marek Jamrogowicz, zastępca prokuratora generalnego. Decyzje zapadną do końca roku. Zespół wskaże prokuratorowi generalnemu jednostki do likwidacji, a ten podejmie decyzję, które zamknie. Ostatecznie jednak o likwidacji rozstrzygnie minister sprawiedliwości, który ma prawo znoszenia i tworzenia prokuratur i sądów.
– Opinia prokuratora generalnego w sprawie likwidacji będzie dla mnie wiążąca, bo to on decyduje o strukturze organizacyjnej prokuratury – zapewnia Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.

Źródło: Rzeczpospolita