Złagodzenie przepisów dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego, m.in. obowiązek powiadamiania...
PAP
22.04.2014
W dzisiejszych czasach nie wystarczy być dobrym prawnikiem. Trzeba wykorzystywać narzędzia...
Krzysztof Sobczak
22.04.2014
Rynek
Jeśli wspólnik spółki jawnej podejmuje działania konkurencyjne na szkodę spółki, to na czas trwania...
Krzysztof Sobczak
22.04.2014
Mam swój udział w zakwestionowaniu obecnych zasad tzw. janosikowego, ale zniesienia zasady, że...
Krzysztof Sobczak
22.04.2014
Rada UE przyjęła rozporządzenie dotyczące nadużyć na rynku, jak i dyrektywę związaną z sankcjami za...
Krzysztof Sobczak
22.04.2014
Większość polskich sądów publikuje treść wyroków w internecie. Największym zainteresowaniem cieszą...
PAP
22.04.2014
Tylko w przypadku ewidentnych naruszeń zasad konkurencji przedsiębiorcy będą dobrowolnie poddawać...
PAP
21.04.2014
Władze będą musiały działać na rzecz integracji społecznej mniejszości, przede wszystkim Romów -...
PAP
21.04.2014
Wydłużenie listy gazociągów, budowanych z uproszczeniem procedur zakłada rządowy projekt...
PAP
21.04.2014
Niezgodne z organizacją ruchu oznakowanie, zniszczone znaki drogowe, niewyraźne pasy na jezdni czy...
PAP
21.04.2014
Wzmocnienie pozycji osób korzystających z usług firm wynajmujących samochody oraz osób...
Krzysztof Sobczak
21.04.2014
Powołanie nowej sejmowej komisji - polityki senioralnej - która ma zajmować się kształtowaniem...
PAP
21.04.2014
Spór między ministrem sprawiedliwości a organami władzy sądowniczej co do odwołania dyrektora sądu...
Krzysztof Sobczak
20.04.2014
Małgorzata Polak jest jedną z dwojga ławników Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy złożyli zdania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2014
Prawnicy
Głosowanie w dowolnym miejscu w kraju i za granicą na podstawie zaświadczenia, możliwość dopisania...
PAP
20.04.2014
Procedury zawarte w uchwalonych w styczniu 2011 r. przepisach dotyczących pociągnięcia urzędnika do...
Krzysztof Sobczak
20.04.2014
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej w uchwale z 14 kwietnia 2014 r. wyraziło...
Katarzyna Irytowska
20.04.2014
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 kwietnia stwierdził, iż sąd niemiecki niezasadnie...
Katarzyna Warecka
20.04.2014
Parlament Europejski 15 kwietnia br. przyjął dyrektywę dotyczącą raportowania pozafinansowego....
Krzysztof Sobczak
20.04.2014
Prawomocny wyrok karny, stanowiący dowód dokonania przez diagnostę fałszywych wpisów w dowodach...
Krzysztof Sobczak
20.04.2014
Ponad 2400 książek dostępnych jest za darmo w bibliotece internetowej wolnelektury.pl. Książki...
PAP
19.04.2014
Została powołana, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości Rada Społeczna do spraw wdrażania...
Katarzyna Irytowska
19.04.2014
Sąd Najwyższy rozpatrzy sprawę dotyczącą naruszenia dóbr osobistych Sikha podczas kontroli...
Krzysztof Sobczak
19.04.2014
Najbardziej radykalne zmiany w kodeksie etyki radców prawnych dotyczyć mają ustalania success fee,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2014
Rynek
Polskie partie polityczne w Brukseli mówią jednym głosem w sprawach kluczowych dla Polski. Dotyczy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2014
Kierunki zmian w organizacji świadczenia usług prawnych - to tematy, o których będą w maju...
Krzysztof Sobczak
19.04.2014
Rynek
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 15 kwietnia uznał, iż zakaz emisji radiowych i...
Katarzyna Warecka
19.04.2014
Zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci postawiono...
PAP
18.04.2014
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację Kodeksu postępowania w sprawach o...
PAP
18.04.2014
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację Kodeksu karnego, która wydłuża okresy...
PAP
18.04.2014