Polska traci miliardy z powodu luki w VAT

Straty budżetu Polski z powodu tzw. luki podatkowej w VAT mogą wynosić od 5 miliardów do 65 miliardów złotych wynika z informacji zaprezentowanych na wtorkowej konferencji w siedzibie Business Centre...

07.11.2012

Zapłata z tytułu rękojmi za wady nie podlega VAT

W przypadku gdy strony postanowią, że kupujący może usunąć wady kupionej rzeczy na koszt sprzedającego, powstaje wątpliwość, czy obciążenie sprzedającego kwotą kosztów naprawy podlega opodatkowaniu...

06.11.2012

Eksperci radzą jak zmniejszyć obciążenia podatkowe

Nie ulega wątpliwości, że optymalizacja podatkowa jest następstwem różnorodności dopuszczalnych prawnie form organizacji obrotu gospodarczego, dla których ustawodawca podatkowy ustanowił odrębne...

02.11.2012

PKPP Lewiatan: należy pozostawić noty korygujące

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w rozporządzeniu fakturowym, jednak wprowadzenie niektórych z nich będzie trudne do zrealizowania w dużych firmach ze względu na kosztowne...

25.10.2012

BCC popiera poselski projekt zmian w PIT, CIT i VAT

Eksperci BCC za godny popracia uważają projekt ustawy proponującej zmiany w VAT, CIT/PIT, znacznie upraszczające możliwość stosowania tzw. ulgi na złe długi w VAT, a ponadto wprowadzającej...

22.10.2012

Organy podatkowe bagatelizują zasady prawa podatkowego

Zasada ogólna prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych jest jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego, którą należy traktować nie tylko jako...

19.10.2012

Należy wydłużyć okres rozliczania strat podatkowych

Dla firm, które będą się zajmowały wydobyciem gazu łupkowego podstawowe znaczenie będą miały zasady wyliczania wprowadzonych podatków oraz możliwość rozliczania ponoszonych strat twierdzą eksperci...

19.10.2012

Brak szczegółów planów opodatkowania węglowodorów

Najważniejsze szczegóły rządowych planów opodatkowania wydobycia węglowodorów ciągle nie są znane - oceniają eksperci. Rząd we wtorek przyjął kierunkowe założenia regulacji dotyczących m.in. podatków...

17.10.2012

Pracodawcy popierają zaproponowane zmiany w VAT

Wypracowanie kompromisu pozwalającego na poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania kasowej metody rozliczania VAT to zdaniem Pracodawców RP jeden z dwóch najważniejszych elementów...

11.10.2012

BCC popiera powołanie Rzecznika Praw Podatnika

Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie poselskiego projektu powołującego Rzecznika Praw Podatnika. Zdaniem ekspertów Business Centre Club powołanie tej instytucji może przyczynić się do uporządkowania...

10.10.2012

Eksperci o zmianach w rozliczaniu VAT

Wprowadzenie pełnej metody kasowej rozliczenia VAT dla wszystkich podatników nie jest możliwe - ocenił w rozmowie z PAP radca prawny z firmy doradczej KPMG Tomasz Bełdyga. Z kolei b. wiceminister...

10.10.2012

Zmiany VAT korzystne dla małych firm

Wicepremier Waldemar Pawlak namawia premiera i ministra finansów do zmiany zasady rozliczania VAT dla małych firm. Zdaniem Przemysława Pruszyńskiego, eksperta PKPP Lewiatan. wprowadzenie pełnej...

08.10.2012