Decyzje dotyczące okresu sprzed 1998. Tax fiction?

Część I punkt 2 sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. , sygn. SK 18/09, orzeka o niezgodności z Konstytucją przepisu art. 20 ust. 3 updof w brzmieniu obowiązującym w latach...

17.09.2013

Przedsiębiorcy powiedzą jak uprościć VAT

Zbyt skomplikowane, często niedopracowane i wielokrotnie zmieniane przepisy podatkowe są prawdziwą zmorą zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw - twierdzą Pracodawcy RP. I zapowiadają...

16.09.2013

Konfederacja Lewiatan: projekt budżetu jest rozsądny

Przyjęty w piątek przez rząd projekt budżetu na 2014 jest rozsądny. Przy tym oparty na realnych prognozach ekonomicznych oraz zmianach w prawie, których jeszcze nie ma - uważa Jacek Adamski, doradca...

10.09.2013

Nowe obowiązki organów podatkowych

Nałożenie na organy podatkowe i celne obowiązku zawiadamiania podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Ordynacji...

30.08.2013

Zaliczki na CIT to dług zaciągnięty przez państwo

Podatki dochodowe zwykle są podatkami rocznymi. Tak też jest w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Niemniej jednak podatnicy obciążeni są jego ekonomicznym ciężarem już w trakcie roku...

29.08.2013

Przedsiębiorcy nie korzystają z kredytu podatkowego

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przedsiębiorcy od obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy i odroczeniu zapłaty samego podatku. Można z niego skorzystać już w drugim roku podatkowym, o...

28.08.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski