Koniec nadziei na niższy VAT

Rząd przyjął uchwałę w sprawie Aktualizacji Programu Konwergencji oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013 2016. Z dokumentów tych wynika, iż obniżenia stawek podatku VAT w 2014 r. nie...

05.07.2013

Długie macki fiskusa

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić do ustawy CIT i PIT rozwiązanie przewidujące opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). Zgodnie z tym projektem polska firma będzie...

03.07.2013

Czerwona kartka dla Skarbówki

W lipcu 2012 roku, Trybunał Konstytucyjny ukrócił samowolę organów skarbowych. Nie wdając się w szczegółowe dywagacje teoretyczne, należy powiedzieć, że TK uznał za niekonstytucyjny przepis Ordynacji...

02.07.2013

Powiększa się luka podatkowa w VAT

Eksperci PwC podjęli próbę oszacowania skali problemu występującej w Polsce luki podatkowej w VAT, czyli różnicy pomiędzy wysokością zobowiązań podatkowych wynikających z zawartych transakcji a...

28.06.2013

Polacy nadal wolą papierowe faktury

Konfederacja Lewiatan rozpoczęła kampanię edukacyjną: Wybieram e-faktury. Jak wynika ze zrealizowanych na jej zlecenie badań opinii publicznej, aż 59 procent Polaków nie chce otrzymywać faktur w...

27.06.2013

Faktura VAT może być wezwaniem do zapłaty

Faktura VAT jest przede wszystkim dokumentem rozliczeniowym wystawianym dla celów podatkowych. Stanowi również istotny dokument potwierdzający zawarcie umowy a tym samym zasadność roszczenia...

26.06.2013

Raje podatkowe kozłem ofiarnym czasu kryzysu

Co kilka tygodni w prasie pojawiają się statystyki i raporty, które wskazują, że w wyniku istnienia rajów podatkowych krowy przestają dawać mleko, dziatki głodują, a wdowy opłakują mężów, albowiem...

25.06.2013

Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego

Czerwiec to miesiąc, w którym upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Od momentu ich sporządzenia do zatwierdzenia upływa sporo czasu. W tym okresie może wystąpić wiele zdarzeń, o których...

24.06.2013

Przedsiębiorcy notorycznie oszukują na cle

Zaniżanie wartości przesyłek, deklarowanie towarów jako prezent czy też fałszowanie świadectw pochodzenia to najczęstsze metody na unikanie opłat celnych. Każdy kto nie dopełnia ciążącego na nim...

21.06.2013

BCC krytykuje planowane zmiany Ordynacji podatkowej

Business Centre Club krytycznie ocenia propozycje dotyczące ograniczenia prawa do uzyskania interpretacji podatkowej oraz przyznania organom kontroli skarbowej kompetencji do blokowania rachunków...

19.06.2013

Do refaktury można doliczyć marżę

Wbrew przekonaniu wielu osób - podatnicy nie są związani treścią faktur refakturowanych (faktur zakupowych). Refaktury nie muszą stanowić dokładnego odzwierciedlenia faktur zakupowych. Co więcej...

18.06.2013

Refaktura nie zawsze ze stawką VAT z faktury

Dokumentowane refakturami (odsprzedawane) usługi i towary powinny być opodatkowane, co do zasady, stawkami VAT (w znaczeniu obejmującym również zwolnienie od podatku) właściwymi dla odsprzedawanych...

13.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski