PIT 2014: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą

Wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich...

18.02.2015

Kasy fiskalne - zobacz nowe zasady ewidencjonowania

W ramach nowych przepisów dotyczących kas rejestrujących, które weszły w życie z początkiem tego roku, wielu podatników wykonujących różnego rodzaju usługi - w tym m.in. prawnicy, lekarze, doradcy...

06.02.2015

Rada ds. Unikania Opodatkowania bez przedsiębiorców

W Radzie ds. Unikania Opodatkowania zabraknie przedstawiciela organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców. Konfederacja Lewiatan uważa, że reprezentacja przedsiębiorców pozwoliłaby na...

02.02.2015