Od kwietnia 2014 r. w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, odliczenie przysługuje podatnikom na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w tych wypadkach nabywca ma pełne prawo do odliczenia VAT po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zobacz: Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych >>

Z kolei w sytuacji, gdy nabywane paliwo przeznaczone jest do napędu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych" – czyli do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych – wysokość odliczenia podatku zależy od rodzaju pojazdu samochodowego. Jednak w okresie przejściowym, czyli od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT do 30 czerwca 2015 r., istnieją ograniczenia w stosunku do możliwości odliczenia podatku od nabywanych paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe. Chodzi o takie pojazdy, w których liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi jedno miejsce, jeśli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, dwa miejsca, jeżeli ta ładowność jest mniejsza niż 493 kg, oraz trzy miejsca lub więcej, o ile dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

 

Sytuacja ta zmieni się jednak od l lipca, kiedy to każdy przedsiębiorca użytkujący w sposób mieszany dany pojazd będzie mógł odliczyć VAT od paliwa. Od tego dnia przestanie obowiązywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od tych wydatków. Oznacza to, że od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy używający do działalności opisane pojazdy będą mogli odliczać 50 proc. VAT od wydatków, związanych z nabyciem paliwa do ich napędu. Będzie to oczywiście możliwe pod warunkiem, że do tego czasu nie ulegną zmianie przepisy z tym związane. Zdarzały się już bowiem praktyki Ministerstwa Finansów, które ograniczały możliwość odliczeń w VAT „na ostatnią chwilę”. Należy mieć nadzieję na to, że w tym przypadku nie dojdzie do takiej sytuacji.

Zobacz: Sprawdź czy od 1 lipca odliczysz VAT od paliwa >>

Klaudia Kaniecka