O tym, czy od 1 lipca 2015 r. będziemy mogli odliczyć więcej VAT od zakupu paliwa pisze Małgorzata Masłowska w komentarzu praktycznych opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego.

Co do zasady podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi przez nich nabywane wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednak w przypadku odliczania VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych zasady te są szczególne.

W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. z punktu widzenia prawa do tego odliczenia pojazdy samochodowe można podzielić na trzy grupy:
1) uprawniające do odliczenia 100 proc. VAT naliczonego,
2) nieuprawniające do odliczenia VAT naliczonego,
3) takie, w przypadku których kwota odliczenia jest ograniczona do 50 proc.

Zobacz: Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych >>

Podział ten jest konsekwencją postanowień art. 12 ust. 1 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadził na ten czas szczególne regulacje dla:
1) samochodów osobowych,
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg,
jeśli nie są one wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

To w odniesieniu do tej grupy pojazdów podatnicy nie mają we wskazanym okresie możliwości odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do ich napędu, i to ich sytuacja ulegnie zmianie od 1 lipca 2015 r. Od tego dnia z punktu widzenia prawa do odliczenia VAT przy nabyciu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych, pojazdy te będzie bowiem można podzielić już tylko na dwie grupy:
1) uprawniające do odliczenia 100 proc. VAT naliczonego,
2) takie, w przypadku których kwota odliczenia jest ograniczona do 50 proc.

To do drugiej ze wskazanych grup dołączą pojazdy, wobec których w okresie przejściowym nie było możliwości odliczania VAT naliczonego przy nabyciu oraz imporcie paliwa.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Jeśli więc w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. użytkujesz do tzw. celów mieszanych pojazd samochodowy, o którym mowa art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej i nie możesz korzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie (imporcie) paliwa do jego napędu, twoja sytuacja od 1 lipca 2015 r. ulegnie poprawie - będziesz miał prawo do odliczenia 50 proc. podatku naliczonego.

Fragment komentarza praktycznego Małgorzaty Masłowskiej "Czy od 1 lipca 2015 r. odliczysz więcej VAT od zakupu paliwa?" opublikowanego w Vademecum Głównego Księgowego