Jak wynika z badań zleconych przez koalicję Wybieram e-faktury", jedynie co dziesiąta dorosła osoba w Polsce nie spotkała się dotąd z e-fakturami, a wśród mieszkańców największych miast oraz osób poniżej 40 roku życia słyszał o nich niemal każdy. Gorsze rezultaty zanotowano wśród kobiet oraz osób starszych (powyżej 60 roku życia) - odpowiednio 13 proc. oraz 22 proc. osób, które nie słyszały o e-fakturach.

Zobacz: Przedsiębiorcy nie są zainteresowani e-fakturami >>

W poziomie wykorzystania e-faktur widać duże rozwarstwienie w podziale na płeć oraz wiek, kobiety i seniorzy z większym dystansem podchodzą do zmiany. 57 proc. Polek korzysta z e-faktur, podczas gdy wśród mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 73 proc.. W ujęciu ze względu na wiek, kluczowy dla popularności e-faktur jest 60 rok życia - wśród osób poniżej tej granicy wykorzystanie e-faktur jest dosyć powszechne, powyżej znacząco maleje.

Świadomość istnienia elektronicznej formy faktury u Polaków jest bardzo wysoka, co jednak nie przekłada się bezpośrednio na korzystanie z e-faktur. Problem z akceptacją e-faktur podobny jest do problemów z przyjmowaniem innych nowych technologii. Kluczowy wydaje się tutaj niski poziom wiedzy Polaków, zarówno tej bezpośrednio związanej z fakturami elektronicznymi, jak i ogólnie niski poziom wiedzy ekonomicznej i tej związanej z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym. Brak wiedzy rodzi poczucie niepewności a czasem wręcz nieuzasadniony lęk, co skutkuje oporem społecznym w akceptowaniu nowych, korzystnych rozwiązań. - zauważa Agata Gąsiorowska, psycholog ekonomiczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Zobacz książkę  "Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Osoby, które nie korzystają z e-faktur w większości nie chcą zmieniać sposobu otrzymywania dokumentów. więc prawdziwym wyzwaniem dla dalszego rozwoju elektronicznego fakturowania w Polsce będzie przekonanie do tego rozwiązania tych, którzy do tej pory nie zdecydowali się na zmianę. Zdecydowana większość w tej grupie nie planuje przejścia na e-faktury, ponadto aż 63 proc. z nich deklaruje, że nic nie jest w stanie ich przekonać do korzystania z e-faktur. Jednocześnie aż 60 proc. z nich nie jest w stanie bezpośrednio wskazać żadnej wady dokumentów elektronicznych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego