Faktury elektroniczne wystawia tylko co trzecia badana firma, a od swoich kontrahentów otrzymuje co czwarta. W tym roku zmianę sposobu fakturowania planuje jedynie 12 proc. badanych podmiotów, gdyż dla pozostałych bariery związane ze zmianą okazują się trudne do pokonania. Najczęściej wskazywanymi przez respondentów powodami pozostania przy papierowych wydrukach jest siła przyzwyczajenia (45 proc.) i obawa związana z bezpieczeństwem danych przy elektronicznym przepływie dokumentów (35 proc.),

Dla 18 proc. badanych powodem używania faktur papierowych jest wygoda, niewiele mniej twierdzi, że blokuje ich brak jednolitego standardu dla faktur elektronicznych. Większość firm co prawda dostrzega korzyści płynące z e-fakturowania, jednak najczęściej odpowiada, że jest ich niewiele. Zdaniem aż 12 proc. badanych firm elektroniczne faktury nie mają żadnych zalet.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, sceptycznie nastawieni często deklarują, że zmiana sposobu fakturowania może przynieść korzyści wyłącznie największym podmiotom, a w przypadku ich działalności, koszty zmian nie będą równoważone przez osiągane oszczędności. Mimo tego, właśnie aspekt oszczędności jest najczęściej wskazywany jako ewentualna przekonująca zachęta do przejścia na e-faktury.

Zobacz książkę  "Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Jako jedną z barier dla rozwoju e-fakturowania wskazywano niejasne stanowisko urzędów skarbowych wobec dokumentów elektronicznych. Jednak, jak zauważa doradca podatkowy i ekspert Lewiatana Przemysław Pruszyński, stanowisko to w rzeczywistości jest jasne, gdyż w ostatnich latach nie słyszał o żadnym przypadku podważenia wiarygodności dokumentu przez urzędnika wyłącznie ze względu na jego elektroniczną formę.

Brak jednolitego stanowiska organów podatkowych jako barierę wskazało 16 proc. badanych firm, które nie chcą rezygnować z papierowych faktur, a aż 35 proc. zadeklarowało, że gdyby takie stanowisko się pojawiło, mogłoby to zachęcić je do przejścia na e-faktury. W wielu z polskich firm z obawy przed konsekwencjami ze strony urzędników, faktury elektroniczne są drukowane i w takiej formie archiwizowane. Wtedy nawet gdy firma przyjmuje e-faktury, trudno mówić o pełnym przejściu na elektroniczne fakturowanie.

Zobacz też: E-faktury popularne w domach, ale nie w przedsiębiorstwach >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego