Wartość celną można obliczyć w uproszczony sposób

Resort finansów na swojej witrynie opublikował wytyczne w zakresie stosowania przepisów regulujących instytucję uproszczonego sposobu obliczania niektórych elementów formułujących wartość celną wraz...

22.05.2014

Egzekucja w administracji na nowych zasadach

W środe 21 maja br. weszły w życie rozporządzenia ministra finansów regulujące niektóre kwestie związane z egzekucją w administracji. Zmianie uległy m.in. wzory dokumentów wykorzystywane w...

22.05.2014

MF nie zwiększy kwoty wolnej od podatku

Resort finansów nie planuje zmian w zakresie kwoty wolnej od podatku dochodowego -wyjaśnił minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Podjęcie takich działań byłoby sprzeczne z...

22.05.2014

Przyjęcie euro dla Polski jest ryzykowne ekonomicznie

Przystąpienie Polski do strefy euro może wydawać się interesujące z politycznego punktu widzenia, ale ekonomicznie jest bardzo ryzykowne powiedział dziennikarzom w Londynie prezes Narodowego Banku...

22.05.2014

Będą zmiany w organizacji administracji skarbowej

Transformację polskiej administracji podatkowej, która umożliwi zachowanie jej jednolitego kierunku rozwoju, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o urzędach skarbowych i izbach skarbowych....

20.05.2014

Nowe wzory deklaracji i informacji w zakresie PCC

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. W projekcie opracowano nowy wzór deklaracji...

20.05.2014

Beneficjenci umów offsetowych nie zapłacą podatku

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia zwalniającego z obowiązku zapłaty podatków dochodowych od dochodów uzyskanych z 14 umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a...

19.05.2014