Wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. poz. 728).

Nowy wzór deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych - AKC-WW - będzie miał zastosowanie począwszy od rozliczenia za III kwartał 2013 roku.

„Dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego będą mniejsze w 2013 r. o ok. 8 mln zł. Wynikać to będzie z przesunięcia części dochodów z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na rok następny” – szacuje Ministerstwo Finansów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 lipca 2013 roku.