Konkurs jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest między innymi promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki i upowszechnianie takich dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju. Ma to wzmacniać pozytywny wizerunek urzędu skarbowego i jego pracowników, a przez to zachęcać przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków.

W tym roku, urzędy skarbowe w całej Polsce oceniło za pośrednictwem ankiet ponad 23 tysiące przedsiębiorców. Ich ocenie podlegały m.in. jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. Podobnie, jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymają tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2013”. Prawo używania tytułu będzie im przysługiwało przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

Przypominamy, że w poprzedniej edycji wyróżnionych zostało 59 urzędów skarbowych z całego kraju.