Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego:

1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wywozu towarów z tego obszaru,

2) zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną,

3) sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

- oraz związane z tym prawa i obowiązki osób, a także uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Jest to pierwszy tekst jednolity ustawy - Prawo celne. Od ogłoszenia w 2004 r. tekstu pierwotnego ustawa była nowelizowana 12 razy. Należało więc już ujednolicić jej przepisy.