Prof. Gomułka: planowany deficyt jest zbyt duży

Przyjęty przez rząd wstępny projekt budżetu na 2017 r. to kompromis między wydatkami na obiecane w kampanii wyborczej cele a utrzymaniem deficytu w pobliżu maksymalnego poziomu akceptowalnego w UE...

26.08.2016

Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2017 rok

Dochody w wysokości 324,1 mld zł i wydatki na poziomie 383,4 mld zł - przewiduje przyjęty podczas dzisiejszych obrad rządu wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017. Deficyt planowany jest na...

26.08.2016

Polska wyemitowała obligacje na rynku chińskim

W czwartek dokonana została wycena 3-letnich obligacji Skarbu Państwa nominowanych w juanach chińskich, tzw. obligacje Panda, o wartości nominalnej 3 mld juanów i terminie zapadalności 26 sierpnia...

25.08.2016

Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych

Doradca podatkowy

Skoro tzw. mowa ciała jest znacznie silniejszą od słów formą przekazu, to przygotowanie się do wystąpienia publicznego nie może ograniczać się tylko do zaplanowania tego, CO powiemy. Równie istotne,...

25.08.2016

Konflikt w firmie – czasem pomaga

Doradca podatkowy

Nieporozumienia w zespole mogą bardzo negatywnie wpłynąć na efektywność pracy i obsługę klientów. Zdarza się jednak, że odsłaniają problemy i stają się początkiem pozytywnych zmian.

25.08.2016

W czwartek rząd omówi projekt budżetu na 2017 rok

Rząd zajmie się w czwartek wstępnym projektem budżetu na 2017 r., zgodnie z którym polska gospodarka ma się rozwijać w tempie 3,6 proc., deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,9 proc. PKB,...

25.08.2016

Nowy wzór wniosku o utworzenie składu celnego

Minister finansów wydał rozporządzenie, w którym określił nowy wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć.

24.08.2016

MF określił wzór Dokumentu Przekazania Towaru

Szczegółowy tryb przeniesienia na terytorium kraju praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia, a także wzór dokumentu stosowanego przy takim przeniesieniu, określa...

24.08.2016

Deficyt budżetowy w USA sięgnie w br. 590 mld dolarów

Deficyt budżetowy USA w roku finansowym 2016 wzrośnie do 590 mld dolarów wskutek słabszej niż oczekiwano dynamiki wpływów i większych wydatków na różne programy, w tym Social Security i Medicare -...

24.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski