30 sierpnia RPO przypomniał ministrowi finansów o ciągle niezrealizowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny z 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14), który - rozpoznając sprawę z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich - orzekł, że niezwiększanie kwoty wolnej od podatku do poziomu, by gwarantowała ona co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodne z Konstytucją. Trybunał postanowił, że obecny, niekonstytucyjny przepis straci moc 30 listopada 2016 r.

Zobacz: TK: kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją >>

Wiceminister finansów Leszek Skiba zapewnił RPO, że prace nad stosowną zmianą przepisów trwają, a dwa projekty są już opracowywane w sejmowej podkomisji. Pierwszy projekt to prezydencki projekt, który przewiduje zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 3091 zł do 8000 zł. Drugi projekt złożyli posłowie Nowoczesnej. Przewiduje on podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych, do poziomu zapewniającego zwolnienie z podatku dochodów pozwalających na zapewnienie minimum egzystencji.

Oba projekty po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu zostały skierowane do dalszych prac legislacyjnych do Komisji Finansów Publicznych, a następnie projekty skierowano do prac w Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.

„Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, iż zagadnienie dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od podatku jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych oraz analiz Rządu, także w kontekście planowanej reformy systemu podatkowego” – napisał wiceminister Skiba.

Dowiedz się więcej z książki
System podatkowy w Polsce
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł