Istotę szczególnego statusu spółek rynku wynajmu nieruchomości stanowić będzie zwolnienie podatkowe, ustanawiane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z projektem, z opodatkowania zwolnione będą dochody uzyskane z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części i dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółek zależnych lub innych spółek rynku wynajmu nieruchomości oraz przychody z dywidend wypłaconych przez spółki zależne.

Projekt określa przesłanki uzyskania tych preferencji. Status spółki rynku wynajmu nieruchomości będą mogły uzyskać spółki publiczne z siedzibą lub zarządem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem wypełnienia wymogów w zakresie struktury aktywów i przychodów oraz poziomu zobowiązań. Jednym z warunków jest również obowiązek utrzymywania odpowiednio wysokiej dystrybucji zysku w postaci wypłat w formie dywidendy. Zwolnienie podatkowe, jak również wymagania będą stosowane odpowiednio do spółek zależnych od spółek rynku wynajmu nieruchomości.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów