Ochotnicze Hufce Pracy, zaliczane do jednostek systemu oświaty, korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidzianego dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzących je organów w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.

Ustawą z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458), OHP zostały pozbawione statusu jednostki systemu oświaty. Tym samym podmiot ten utracił prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości dla jednostek objętych systemem oświaty. Uznano, że OHP realizują zadania z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży poza systemem oświaty.

Jak wyjaśnił minister, ustanowienie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla OHP wymaga przeprowadzenia pogłębionej analizy.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów