W skład powołanej 15 września 2016 r. przez ministra finansów, na czteroletnią kadencję, Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania wchodzi dziewięciu ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów, reprezentujących różne środowiska i posiadających fachową i zróżnicowaną wiedzę w tym obszarze. Zadaniem Rady jako niezależnego organu eksperckiego jest opiniowanie zasadność zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Z wnioskiem o opinię może zwrócić się minister finansów w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. Ponadto, gdy minister podejmie w danej sprawie decyzję o zastosowaniu klauzuli, zainteresowana strona będzie mogła w odwołaniu od tej decyzji złożyć wniosek o zasięgnięcie opinii Rady.

Zobacz: Już obowiązują przepisy o klauzuli obejścia prawa podatkowego >>

Poza stroną rządową swoich przedstawicieli w Radzie mają m.in. doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wyższych uczelni i strona samorządowa. Samorząd zawodowy doradców podatkowych reprezentowany będzie przez przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwigę Glumińską - Pawlic. Przedstawicielem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będzie skarbnik województwa świętokrzyskiego - Maria Fidzińska - Dziurzyńska. W Radzie zasiądzie również wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Rafał Iniewski, desygnowany przez Radę Dialogu Społecznego oraz reprezentujący środowisko sędziowskie sędzia NSA w stanie spoczynku Włodzimierz Kubiak. Spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych PAN oraz instytutów badawczych wybrano dr hab. Dominika Gajewskiego z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz dr hab. Aleksandra Wernera z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Przedstawicielem minister sprawiedliwości jest Tomasz Piekarski, prokurator z Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, a reprezentantami ministra finansów są: dyrektor Departamentu Prawnego MF dr hab. Mariusz Golecki oraz dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w MF dr hab. Tomasz Strąk. Sekretarzem Rady został dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego Leszek Grzybowski.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów