W większości rozmów o warunkach współpracy pada pytanie: dlaczego za takie same usługi o konkurencji zapłacę mniej? Klienta nie zadowoli jednak odpowiedź: nasza cena jest wyższa, bo musimy się szkolić, opłacać polisę OC, płacić składki członkowskie itd. Choć wspomniane elementy faktycznie wpływają na wysokość honorarium, to należy je zaprezentować tak, aby klient dostrzegł w nich wymierne korzyści dla siebie i swojej firmy.

Oferujemy znacznie więcej niż biuro rachunkowe i gwarantujemy większe bezpieczeństwo, a to oznacza oszczędności – to, mówiąc najogólniej zyskuje klient obsługiwany przez osobę z tytułem doradcy podatkowego. Oto wybrane korzyści wynikające z takiej współpracy:

- Pozbycie się konieczności śledzenia zmian w przepisach i nowych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców. Doradca musi być na bieżąco ze zmianami w prawie – szkolenia to jego obowiązek egzekwowany przez samorząd zawodowy. Aktualna wiedza pozwala na ostrzeganie i zapobieganie problemom w firmie klienta i wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań.

- Nawet jeśli doradca popełni błąd klient może liczyć na odszkodowanie – obowiązkowa polisa OC chroni go przed szkodą.

- Doradca ponosi nie tylko odpowiedzialność cywilną czy karną, ale także dyscyplinarną – poza prawem powszechnym musi respektować regulacje korporacyjne, w tym zasady etyki. W razie ich naruszenia może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nadzór nad właściwym wykonywaniem czynności zawodowych jest więc szerszy niż w przypadku osoby prowadzącej zwykłą działalność gospodarczą, ale przynależność do samorządu zawodowego pociąga za sobą koszty (comiesięczna składka członkowska).

- Szersze uprawnienia (szczególnie możliwość występowania w przed sądami administracyjnymi), uprawnienie do uwierzytelniania dokumentów czy ochrona tajemnicy zawodowej to korzyści, na które nie mogą liczyć klienci firm prowadzonych przez osoby bez uprawnień doradcy podatkowego.

- Współpraca z kancelarią podatkową to większa wiarygodność w przetargach i konkursach ofert.

Dowiedz się więcej z książki
Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł