Globalna elita bogaczy przed upływem 2010 r. ukryła nieopodatkowane przychody na sumę co najmniej...
PAP
23.07.2012
Dziesiątki milionów złotych rocznie tracił Skarb Państwa na sprzedaży skażonego spirytusu bez...
PAP
23.07.2012
Przedstawiciele rynku kapitałowego postulują, by wprowadzić ulgi podatkowe m.in. dla...
PAP
23.07.2012
Wprowadzenie do przepisów ustaw o podatkach dochodowych pojęcia funduszu reprezentacyjnego,...
Jolanta Mazur
20.07.2012
Emerytury wypłacane z zagranicy osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają...
Katarzyna Bogucka
20.07.2012
Zdaniem organów podatkowych, ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od zakupu pojazdów...
Jolanta Mazur
20.07.2012
Próbę przedstawienia metod podatkowej optymalizacji VAT wydatków marketingowych na akcje promocyjne...
Jolanta Mazur
20.07.2012
Pośrednik nie ma prawa do stosowania szczególnej procedury VAT marża, jeśli nabył samochód ze...
Jolanta Mazur
20.07.2012
Od dziś obowiązują nowe formularze celne dotyczące magazynów czasowego składowania, które...
Jolanta Mazur
20.07.2012
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstaje, jeżeli wartość wszystkich świadczonych...
Michał Malinowski
20.07.2012
Przekazanie towarów, zużycie towarów, świadczenie usług które nastąpiło w związku z wyjazdem, o...
Adam Bartosiewicz
20.07.2012
Nieumorzona część wartości początkowej wieczystego użytkowania gruntu powinna w ewidencji...
Małgorzata Niedźwiedzka
19.07.2012
Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało wprowadzenie w miejsce likwidowanej ulgi internetowej ulgi...
Katarzyna Bogucka
19.07.2012
Na podstawie informacji z urzędu miasta, że osoba fizyczna zlikwidowała prowadzoną działalność...
Tomasz Krywan
19.07.2012
Rzeczpospolita i firma doradcza Deloitte organizują wspólną akcję Jak zmienić VAT?. której celem...
Jolanta Mazur
19.07.2012
Najbliższy termin egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego jest wyznaczony na październik tego...
19.07.2012
Doradca podatkowy
Wydaje się, że można ogłosić koniec trwającej prawie 8 lat wojny podatników z organami podatkowymi,...
Jolanta Mazur
19.07.2012
Przeniesienie na udziałowca prawa własności nieruchomości spółki jako dywidendy rzeczowej spowoduje...
Jolanta Mazur
19.07.2012
Systemy antenowe nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Takie...
Michał Malinowski
19.07.2012
Przepisy o podatku akcyzowym nie przewidują szczególnej regulacji w zakresie podatku akcyzowego w...
Katarzyna Bogucka
18.07.2012
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków,...
Jolanta Mazur
18.07.2012
Organ podatkowy rozstrzygając czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia opłaconych w Niemczech...
Michał Malinowski
18.07.2012
Przygotowanie systemu szerszej wymiany informacji podatkowych między krajami UE przewidują przyjęte...
PAP
18.07.2012
Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, lecz według ewidencji...
Jolanta Mazur
18.07.2012
W przedstawionej sytuacji najlepiej wypłacić świadczenia za podróże pracownika według zasad...
Paweł Ziółkowski
18.07.2012
Doradcy podatkowi od stycznia 2011 r. są zobowiązani do uzyskiwania punktów za doskonalenie...
Joanna Polańska-Solarz
18.07.2012
Doradca podatkowy
Przepis, na podstawie którego urzędy rozpoczynają postępowania karnoskarbowe, by zapobiec...
PAP
17.07.2012
Ministerstwo Finansów ujawniło, w jakich sprawach skarbówka najczęściej sięga po przepis, który...
PAP
17.07.2012
Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy wszczynanie przez urzędy postępowania karnego...
Jolanta Mazur
17.07.2012
Spadła liczba dycyzji organów podatkowych i celnych uchylanych w postępowaniach sądowych. W 2009 r....
Jolanta Mazur
17.07.2012