Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...
Katarzyna Bogucka
17.06.2014
Jeżeli transakcje sprzedaży nie będą dokonywane w tym samym czasie poprzez sklep internetowy i...
Jolanta Mazur
17.06.2014
Również dla celów opodatkowania PIT, przychody z działalności gospodarczej korygowane powinny być...
Tomasz Krywan
17.06.2014
Business Centre Club podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że każde podwyższanie podatków i...
Jolanta Mazur
17.06.2014
Dzięki ścisłej współpracy kontroli skarbowej z organami ścigania i prokuraturą, przed sąd trafiła...
Jolanta Mazur
17.06.2014
W ramach walki z przemytem władze celne państw Unii Europejskiej przechwyciły na jej granicach od...
PAP
17.06.2014
Zaproponowane w czwartym pakiecie deregulacji zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia...
Jolanta Mazur
17.06.2014
Litewska mennica wybiła w poniedziałek pierwsze narodowe monety o nominale 1 euro. Do strefy euro...
PAP
17.06.2014
Po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 22 mld 472,7 mln zł, co stanowi 47,3 proc. dopuszczonego w...
PAP
17.06.2014
Na przełomie 2014 i 2015 roku gospodarka będzie się rozwijać najszybciej w aktualnym cyklu...
Inny
17.06.2014
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w związku z ujawnionymi przez Wprost...
PAP
16.06.2014
O sytuacji finansowej w Polsce i na świecie minister finansów Mateusz Szczurek rozmawiał 12 czerwca...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Ponad 34 tysiące mieszkańców Tarnowa zagłosowało na 54 projekty zgłoszone do realizacji w ramach...
PAP
16.06.2014
Nie ma przeszkód, aby numerować faktury w ramach jednej serii. Również faktury zaliczkowe mogą...
Rafał Styczyński
16.06.2014
Trybunał Konstytucyjny nie rozpozna 8 lipca br. pytania prejudycjalnego dotyczącego zryczałtowanego...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Uproszczenie rozliczeń VAT m.in. dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w innych krajach UE...
PAP
16.06.2014
Otwarcie 10 sierpnia dostępu do zawodów finansowych m.in. do zawodu księgowego i doradcy...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Drugą wersję sprawozdania finansowego, uwzględniającą uwagi biegłego rewidenta i zmiany wprowadzone...
Dorota Mikulska
16.06.2014
Wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych, taksę notarialną oraz opłatę za wypisy aktu...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Obrót podatkowy wobec stale poszerzającej się regulacji prawnej oraz kontekstu międzynarodowego...
Inny
16.06.2014
Kontrola skarbowa wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym w Kielcach i Prokuraturą Okręgową w...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Województwo mazowieckie otrzyma ponad 246 mln zł pożyczki z budżetu - poinformowała w piątek...
PAP
16.06.2014
Raport grupy ekspertów nt. gospodarki cyfrowej wskazuje, że nie wymaga ona osobnych rozwiązań w...
PAP
16.06.2014
Wymiar sprawiedliwości we Francji podejrzewa genewski HSBC Private Bank o namówienie ok. 3000 swych...
PAP
14.06.2014
Zakup krytego stoiska na targowisku nie stanowi przesłanki prowadzenia pozarolniczej działalności...
Michał Malinowski
14.06.2014
165 dni pracował w tym roku statystyczny Polak, by opłacić wszystkie daniny na rzecz państwa. W...
PAP
14.06.2014
W czwartek Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją...
Katarzyna Bogucka
13.06.2014
Krajowa Izba Doradców Podatkowych przypomniała, że 30 czerwca mija termin uregulowania II raty...
Katarzyna Bogucka
13.06.2014
Doradca podatkowy
brak wpisu w zakresie prowadzenia działalności polegającej na odsprzedaży pojazdów może spowodować...
Adam Bartosiewicz
13.06.2014
Podatki to podobna jedna z dwóch pewnych rzeczy na tym świecie, warto się więc z nimi dobrze...
Jolanta Mazur
13.06.2014