Jak wynika z opublikowanego przez resort finansów raportu „Preferencje podatkowe w Polsce”, łączna wartość preferencji w podatku PIT wyniosła 18,9 mld zł. Najwyższą wartość, pomimo niewielkiego spadku, ma ciągle ulga na dzieci (5,7 mld zł). Kolejna preferencja to łączne opodatkowanie dochodów małżonków (3,1 mld zł). Obniżenie wartości preferencji podatkowych nastąpiło w dopłatach do rolnictwa. W 2011 r. wartość preferencji w tym zakresie wyniosła 2,3 mld zł, natomiast w roku 2012 jest to 1,7 mld zł.

W 2012 roku zaobserwować można pogarszającą się sytuacją finansową przedsiębiorców. Według Głównego Urzędu Statystycznego wynik finansowy brutto przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszył się o 20,4 proc., a zysk brutto o 13,2 proc.. Globalna wartość preferencji podatkowych w CIT, podobnie jak w ubiegłym okresie sprawozdawczym, wynosi 10,8 mld zł. Dominującą pozycją wśród preferencji w podatku CIT jest nadal odliczenie strat z lat ubiegłych (2,6 mld zł) i zwolnienie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (1,6 mld zł).

Zobacz także: Wzrosła wartość preferencji podatkowych w Polsce >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego >>