Sprawozdanie za dany rok obrotowy powinno być zamieszczone na stronie internetowej co najmniej do...
Michał Malinowski
22.02.2016
Po stronie najemców lokali mieszkalnych nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku...
Michał Malinowski
22.02.2016
W trakcie współpracy z klientem zdarzają się sytuacje konfliktowe. Najlepszym sposobem na...
Joanna Polańska-Solarz
22.02.2016
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów opublikowało informację z działalności biur Krajowej Informacji Podatkowej w...
Krzysztof Sobczak
22.02.2016
Usługi telemedycyny, świadczone za pośrednictwem internetu są w istocie udzielaniem porad i nie...
Anna Dudrewicz
22.02.2016
Uniwersalne wsparcie pieniężne byłoby bardziej zasadne, gdyby budżet zasilano wysokimi,...
PAP
21.02.2016
Podatek od sklepów daje jeszcze więcej możliwości, niż podatek bankowy, do omijania tej daniny; ma...
PAP
20.02.2016
Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która ma wspierac podatników przy...
Krzysztof Sobczak
19.02.2016
Senat zakończył głosowania nad ustawą budżetową na 2016 rok, przyjmując w sumie 20 poprawek. Za...
PAP
19.02.2016
Stawka podatku od handlu detalicznego powinna być liniowa i nie wyższa niż 0,4 proc. - uważają...
Katarzyna Bogucka
19.02.2016
Udokumentowane wydatki poniesione w związku ze studiami doktoranckimi, jako podnoszące kwalifikacje...
Michał Malinowski
19.02.2016
Wypłata dywidendy w żaden sposób nie ma wpływu na cenę towarów, czy świadczonych przez spółkę...
Michał Malinowski
19.02.2016
Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w...
Joanna Polańska-Solarz
19.02.2016
Doradca podatkowy
Od zakupu urządzenia nawigacyjnego GPS, które może być wykorzystywane przez podatnika nie tylko do...
Rafał Styczyński
19.02.2016
Resort finansów proponuje zmianę rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów...
Michał Malinowski
19.02.2016
Minister finansów już po raz kolejny zwolnił z podatku dochodowego od osób fizycznych określone...
Michał Malinowski
19.02.2016
Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała wskazówki...
Michał Topulniak
19.02.2016
Projekt o podatku od handlu z 2 lutego jest w trakcie przepracowywania; jest szereg kwestii, które...
PAP
18.02.2016
MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o Loterii Paragonowej, które służą wyłudzaniu pieniędzy....
PAP
18.02.2016
Przedsiębiorcy bardzo rzadko zmieniają biura rachunkowe i kancelarie podatkowe. Jeśli nie dojdzie...
Joanna Polańska-Solarz
18.02.2016
Doradca podatkowy
Rada Dialogu Społecznego w czwartek nie ustosunkuje się formalnie do projektu ustawy o podatku od...
PAP
18.02.2016
W związku z nowymi regulacjami w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych, resort...
Katarzyna Bogucka
18.02.2016
Nie wszystkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, nawet ekonomicznie uzasadnione oraz...
Michał Malinowski
18.02.2016
Dotacje otrzymane na prowadzenie niepublicznego przedszkola przez jego właścicielkę, która jest...
Michał Malinowski
18.02.2016
Prawo do nielimitowanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodu dla twórców mogłoby obowiązywać od 1...
PAP
18.02.2016
Deficyt budżetowy za 2016 r. powinien być mniejszy niż zakładamy, mniej niż 54 mld zł - ocenił w...
PAP
18.02.2016
Od dochodów z tytułu najmu czy dzierżawy płacimy podatek dochodowy na ogólnych zasadach według...
Michał Malinowski
18.02.2016
Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pracuje nad projektem ustawy dot. odbudowy...
Krzysztof Sobczak
18.02.2016
Przynajmniej do końca I półrocza 2016 roku polski rynek akcji pozostanie słaby uważa Łukasz...
Krzysztof Sobczak
18.02.2016
Sieci restauracji i kawiarni zlecają ekspertyzy prawne mające wyjaśnić, czy część ich sprzedaży...
Krzysztof Sobczak
18.02.2016