Nowy tekst jednolity Karty Nauczyciela

W dniu 22 czerwca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.05.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela.

23.06.2017

Indywidualny tok nauki niekoniecznie na rok

Resort edukacji przygotował rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki. Dyrektor będzie miał więcej swobody przy określeniu czasu, na jaki...

13.06.2017

Godziny ponadwymiarowe nie dla dyrektora

Resort edukacji wprowadzi zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole. Według MEN to uprawnienie jest nadużywane.

05.06.2017

Dobry nauczyciel awansuje szybciej

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela będzie zależeć od jakości jego pracy. O rok dłuższy będzie też okres stażu na nauczyciela kontraktowego.

01.06.2017

Będzie trudniej o urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciele są nieliczną grupą zawodową, która ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Nie ma przy tym powodu dla tak szerokiego zakresu tego uprawnienia, jaki określa Karta nauczyciela - uważa...

31.05.2017

Dyrektorzy chcą wpisania czasu pracy do ustawy

Resort edukacji narodowej kończy pracę nad projektem ustawy o finansowaniu oświaty. Przy tej okazji chce też nieco zmienić Kartę nauczyciela. Przy okazji dyrektorzy placówek oświatowych chcą, by czas...

25.05.2017

MEN udostępniło kolejne podstawy programowe

MEN skierowało w czwartek do prekonsultacji publicznych projekty nowej podstawy programowej z geografii i fizyki dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dla szkół...

05.05.2017

Senat za konsolidacją Systemu Informacji Oświatowej

Senat poparł nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zgodnie z którą SIO zostanie skonsolidowane. Nie zgłosił do niej żadnych poprawek. Nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta.

28.04.2017