Chodzi o zapewnienie możliwości nauki osobom, które z powodu sytuacji życiowej nie mogły kontynuować nauki w standardowym cyklu kształcenia. 
MEN przygotowało projekt projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Nowy akt prawny dostosowany zostanie do zreformowanej struktury szkolnictwa.  to m.in. osób, które mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową (np. małoletnich matek, które ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą uczęszczać do szkół dla młodzieży) lub osób, która mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z długotrwałą chorobą i rekonwalescencją i ze względu na konieczność korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych nie mogą uczęszczać do szkoły dla młodzieży. 
Dopuszcza możliwość przyjmowania do szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych osób, które ukończyły 15 lat jeżeli przebywają w zakładach karnych lub aresztach śledczych.