Ma to związek z objęciem sześciolatków, które zostają w zerówce, subwencją oświatową. Po zmianach nie będą już one objęte dotacją przedszkolną. Zachowane zostaną rozwiazania dotyczace dotacji dla oddziałów przedszkolnych, ponieważ MEN odstąpiło od przekształcenia tego rodzaju podmiotów, co miało się dokonać z dniem 1 września 2019 r.
Zmiany wprowadza rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875), które weszło w życie 5 maja 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów