Obowiązkowe ubezpieczenie ucznia tylko na zagranicznej wycieczce

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Szkoła nie może zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka. Wyjątkiem są zagraniczne wycieczki - w ich przypadku przepisy szczególne nakazują zawarcie umowy ubezpieczenia. Mimo dość jasnych regulacji...

16.08.2018

MEN źle oszacowało koszty reformy zawodówek

Finanse Zarządzanie oświatą

Resort edukacji obiecuje unowocześnienie szkolnictwa zawodowego, ale nie precyzuje, skąd weźmie na to pieniądze. Nie wiadomo także, kto sfinansuje bezpłatne obiady dla uczniów. Ministerstwo Finansów...

10.08.2018

Prawo goni życie, czy życie goni prawo?

Zarządzanie oświatą

Od lat dylemat ów nie jest jeno czczym gadaniem. Doktryna uczy, że uspołecznienie i humanizowanie człowieka od zarania związane było z braniem wielu jego zachowań w karby, albo lepiej literę prawa....

10.08.2018

Polski i historia także po południu

Zarządzanie oświatą

Lekcji wymagających wysiłku umysłowego nie będzie można planować po szóstej godzinie. Nie oznacza to jednak, że do wyboru zostanie jedynie wf. Okazuje się, że na popołudnie można zostawić również...

08.08.2018

Edukacja komunikacyjna w podstawie programowej

Zarządzanie oświatą

Uczniowie od podstawówki uczą się o zasadach ruchu drogowego. Nauczyciel może też rozszerzyć program o dodatkowe treści. Uwzględniane są m.in. zasady poruszania się na rowerze.

07.08.2018

MEN: nie ma mowy o segregowaniu dzieci

Zarządzanie oświatą

Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić niepełnosprawnym uczniom jak najczęstszy i najlepszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Nie ma mowy o segregacji - podkreśla resort edukacji.

07.08.2018

Szkolna legitymacja na smartfonie

Zarządzanie oświatą

Już wkrótce uczniowie nie będą musieli nosić ze sobą dokumentów. Aby potwierdzić prawo do ulgi, wystarczyć będzie smartfon. MEN przygotowało wzory mobilnych legitymacji szkolnych.

06.08.2018

Kurs pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły

Zarządzanie oświatą

Obowiązek rejestrowania wyjść i modyfikacje przy układaniu harmonogramu zajęć – to zmiany, które chce wprowadzić MEN. Po szóstej lekcji uczeń nie będzie miał lekcji, które wymagają intensywnego...

05.08.2018

Rada rodziców nie narzuci warunków ubezpieczenia

Zarządzanie oświatą

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową. Nie można zmuszać rodziców do jej zawierania. Przypomina o tym resort edukacji w odpowiedzi na...

03.08.2018

RPO: zasady oceniania nauczycieli muszą być jednolite

Zarządzanie oświatą

Dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki w zależności od swych indywidualnych upodobań podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Chce, by przepisy zostały ujednolicone. Wszystkie wskaźniki, jego zdaniem,...

03.08.2018

Trudniejsze lekcje tylko rano - decyzję podejmie dyrektor

Zarządzanie oświatą

Koniec z trudnymi lekcjami po południu. Zmienić ma to rozporządzenie regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole. MEN nie do końca jednak precyzuje, jakie to zajęcia - dużo będzie zależeć od...

03.08.2018

Minister przypomina o obowiązku wpisania danych do SIO

Zarządzanie oświatą

Do Systemu Informacji Oświatowej trzeba wprowadzić dane o uczniach i nauczycielach. Do 10 października dyrektorzy po raz pierwszy będą zobowiązani do przekazania danych identyfikacyjnych uczniów...

03.08.2018

Zasady opiniowania arkuszy nowe, ale nie do końca

Zarządzanie oświatą

MEN szykuje nowe przepisy dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół. Niekoniecznie jednak będą one skuteczne. Zmiany ma wprowadzić ustawa reformująca szkolnictwo zawodowe.

26.07.2018