Gmina musi nadać status nowoutworzonej szkole

Gmina zakłada nową szkołę - liceum ogólnokształcące i technikum, które mają wejść w skład istniejącego zespołu szkół posiadającego własny statut wspólny dla szkół wchodzących w skład zespołu. Czy...

18.02.2012