Pracownica była nauczycielem zatrudnionym w ZSP. W 2011 r. w okresie od 1 stycznia do 28 lutego przebywała w stanie nieczynnym po czym rozwiązano stosunek pracy (w maju 2010 r. pracodawca w związku z likwidacją stanowiska pracy wypowiedział pracownicy stosunek pracy, a ta skorzystała z przysługującego jej w takiej sytuacji prawa do przejścia w stan nieczynny na okres 6 miesięcy od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.).
Czy za rok 2011 pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Odpowiedź w Serwisie Samorządowym LEX>>