Chorowitego nauczyciela można wysłać do lekarza

Kadry w oświacie

Nauczyciela, który często bierze zwolnienia, można wysłać do lekarza na dodatkowe badania. Taką możliwość dają dyrektorowi szkoły przepisy Karty Nauczyciela. Jeżeli pedagog odmówi można wyciągnąć...

17.10.2018

Szkoły nadużywały indywidualnego nauczania

Kadry w oświacie

Poprzednio obowiązujące przepisy dotyczące indywidualnego nauczania były nadużywane i było to szkodliwe dla samych uczniów - podkreślali eksperci podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej....

17.10.2018

MS określiło zadania specjalistów

Kadry w oświacie

Ministerstwo sprawiedliwości określiło, czym nauczyciele specjaliści mogą zajmować się w ramach pensum w placówkach oświatowych podległych temu resortowi. Analogiczne przepisy wprowadził resort...

16.10.2018

Rodzic nie powinien krytykować nauczyciela przy dziecku

Kadry w oświacie

Rodzice nie powinni w obecności dziecka krytykować jego nauczycieli. Może to nadwerężyć autorytet pedagoga i zepsuć jego relację z uczniem - przekonuje dr Marta Majorczyk, pedagog, doradca rodzinny...

13.10.2018

Rzadsza ocena pracy pozbawi dodatku do pensji

Kadry w oświacie

Resort edukacji postanowił złagodzić przepisy dotyczące oceny nauczycieli. Procedura będzie przeprowadzana rzadziej, ale ustawa będzie zawierała jeden wyjątek od tej reguły. Wiąże się on z dodatkiem...

12.10.2018

Szkoła sztuk pięknych tylko do 2022 r.

Kadry w oświacie

Ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych będą funkcjonować tylko do 1 września 2022 r. Resort kultury określi nowe zasady ich przekształcania. Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

11.10.2018

Dyrektora nie można oceniać za poglądy

Kadry w oświacie

Określone w regulaminach wskaźniki powinny odnosić się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy. Dyrektora nie można oceniać za przekonania religijne i poglądy polityczne. Nie może...

10.10.2018

Wybrano nauczyciela roku

Kadry w oświacie

"Nauczycielem Roku" został Przemysław Staroń, nauczyciel z Sopotu. Do tytułu nominowano 13 nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół z całej Polski. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we...

09.10.2018

Fizjoterapeuta w szkole nawet bez umowy o pracę

Kadry w oświacie

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli nie odnoszą się do wszystkich specjalistów. Część z nich wciąż można zatrudniać na inne umowy. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował, że MEN monitoruje...

08.10.2018

Formalizm w szkole zgubny dla ucznia i nauczyciela

Kadry w oświacie

Jeśli w kulturze organizacyjnej szkoły będzie dominować chęć spełnienia przez nauczycieli kryteriów i wskaźników, to zapewne zapomną, po co to robią - pisze Anna Jurewicz, prelegentka V Kongresu...

05.10.2018

ZNP pyta kandydatów w wyborach samorządowych o podwyżki

Kadry w oświacie

Samorządowcy mają możliwość podwyższania nauczycielskich pensji. ZNP pyta komitety wyborcze o to, czy kandydaci zamierzają z tej możliwości skorzystać. Apel wystosowano do 10 komitetów wyborczych.

01.10.2018

Na awans w szkole trzeba dłużej poczekać

Kadry w oświacie

Od 1 września 2018 r. obowiązują dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczycieli. Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trzeba poczekać cztery lata....

28.09.2018

Siadaj RODO! Pała!

Kadry w oświacie RODO

W jednej ze szkół, zamiast imion i nazwisk uczniów, w dzienniku nauczyciela miały być wskazane ich pseudonimy. W innej, każdy z uczniów miał mieć nadany indywidualny numer, którego celem była jego...

28.09.2018

Lektor w szkole językowej może pracować na zlecenie

Kadry w oświacie

Od 1 września 2018 r. nauczycieli pracujących w szkołach trzeba zatrudniać na etacie. Nie dotyczy to jednak wszystkich pedagogów ani też szkół, których funkcjonowanie nie jest uregulowane w...

26.09.2018