Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Kadry w oświacie

Artykuł przedstawia procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w ustawie - Karta Nauczyciela - czytamy w serwisie Prawo Oświatowe/ABC

10.02.2011
1    17  18  19  20  21