Uchwała uzależnia kwoty podwyżek od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

 

Podwyżki dla nauczycieli w Warszawie wyniosą:

  • o 350 zł w przypadku stażystów z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
  • o 300 zł w przypadku stażystów z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego i z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym;
  • o 250 zł - dla stażystów z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego albo kolegium języków obcych oraz z innym wykształceniem;
  • o 335 zł - dla kontraktowych z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
  • o 265 zł - dla kontraktowych z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym;
  • 235 zł - dla kontraktowych z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub kolegium języków obcych, innym wykształceniem.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciela stażystę można zwolnić ze szkoły po roku pracy? >

 

 

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2019 r. w rozporządzeniu

Wyższe wynagrodzenia nauczyciele dostaną również na podstawie podpisanego w piątek rozporządzenia, określającego minimalne stawki wynagrodzeń. Jako że w w 2019 r. kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie 2 250 zł., ustala się minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego właśnie w tej wysokości dla nauczycieli stażystów w drugim poziomie wykształcenia oraz nauczycieli kontraktowych. Podwyżki wyniosą od 121 zł do 166 zł.

 

Podwyżki dla nauczycieli w marcu>>

 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych  obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. (kwoty brutto) 1)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

 

2538

 

2611

 

2965

 

3483

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

 

2250

 

2289

 

2584

 

3033

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

 

2230

 

2250

 

2268

 

2651

Sprawdź w LEX:

Jaka jest podstawa prawna zwolnienia nauczyciela, który nie zgodził się na zniżkę godzin zaproponowaną mu ze względu na likwidację klas gimnazjalnych? >

Czy rodzice ucznia szkoły podstawowej mogą zastrzec, żeby rozmowy pedagoga z dzieckiem były przeprowadzane jedynie po zawiadomieniu o tym fakcie rodzica? >

Czy do okresu uprawniającego nauczyciela do dodatku stażowego należy wliczać okres zatrudnienia poza oświatą? >