- W marcu rozpocznie się wypłacanie podwyżek dla nauczycieli, z wyrównaniem od 1 stycznia. Podwyżki będą też w 2020 r., najpierw uporządkowana ma być struktura nauczycielskich płac – powiedziała w czwartek w Chełmie minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

 

Podwyżka dla nauczycieli to ok. 145 zł>>

 

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2019 r. w rozporządzeniu

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego minimalne stawki nauczycielskich wynagrodzeń. Jako że w  w 2019 r. kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie 2 250 zł., ustala się minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego właśnie w tej wysokości dla nauczycieli stażystów w drugim poziomie wykształcenia oraz  nauczycieli kontraktowych. Podwyżki wyniosą od 121 zł do 166 zł.

 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych  obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. (kwoty brutto) 1)

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany
1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2538 2611 2965 3483
2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 2250 2289 2584 3033
3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 2230 2250 2268 2651 

 

ZNP: nie doszliśmy do porozumienia

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest przekonany do propozycji MEN i podtrzymuje swoje postulaty. Domaga się również sprostowania informacji prasowych, w których MEN poinformowało o przełomie w negocjacjach ze związkowcami.

 

- Przebieg rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 31 stycznia br. w żaden sposób nie uprawnia Ministerstwa Edukacji Narodowej do zawarcia w treści powyższego komunikatu prasowego informacji o przełomie w rozmowach - tłumaczy ZNP - Prawdą jest, że w tym dniu odbyły się kolejne rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i reprezentatywnych związków zawodowych. Nie nastąpiło jednak zbliżenie stanowisk w kwestii wysokości wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym nieprawdziwe, a tym samym dezinformujące opinię publiczną, jest stwierdzenie zawarte w komunikacje MEN o przełomie w rozmowach - dodaje. Strona rządowa po raz kolejny nie przedstawiła żadnej nowej propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ponad kwotę ujętą w rozporządzeniu płacowym (tj. od 120 do 166 złotych).