- Zwracamy się do ministerstwa edukacji z pytaniem (w ramach dostępu do informacji publicznej) o koszt reklam opublikowanych w ostatnim czasie w mediach na zlecenie MEN. W reklamach tych czytamy m.in. o rzekomych 16,1 proc. podwyżkach dla nauczycieli - pisze ZNP w komunikacie na swojej stronie internetowej.
 

Dyscyplinarki dla nauczycieli uchybiających godności zawodu>>

 

ZNP żąda sprostowania

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest przekonany do propozycji MEN i podtrzymuje swoje postulaty. Domaga się również sprostowania informacji prasowych, w których MEN poinformowało o przełomie w negocjacjach ze związkowcami.

 

Jak tłumaczy ZNP, przebieg rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 31 stycznia br. w żaden sposób nie uprawnia Ministerstwa Edukacji Narodowej do zawarcia w treści powyższego komunikatu prasowego informacji o przełomie w rozmowach.

- Prawdą jest, że w tym dniu odbyły się kolejne rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i reprezentatywnych związków zawodowych. Nie nastąpiło jednak zbliżenie stanowisk w kwestii wysokości wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym nieprawdziwe, a tym samym dezinformujące opinię publiczną, jest stwierdzenie zawarte w komunikacje MEN o przełomie w rozmowach - dodaje. Strona rządowa po raz kolejny nie przedstawiła żadnej nowej propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ponad kwotę ujętą w rozporządzeniu płacowym (tj. od 120 do 166 złotych) - podkreślają związkowcy.

 

 

 

Pytanie o koszty kampanii

ZNP wystąpiło - na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)  - do minister Anny Zalewskiej o  udostępnienie informacji publicznej w postaci m.in.:

  •     wskazania wysokości łącznych kosztów poniesionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na publikację w środkach masowego przekazu podpisanego przez Panią Minister listu rozpoczynającego się od słów „Szanowni Rodzice i Opiekunowie, zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli i znaczenia nauczycieli w procesie edukacji Państwa dzieci”,
  •      wskazania łącznych kosztów opublikowania w okresie od dnia 8 lutego br. do dnia 15 lutego 2019 r. na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej w środkach masowego przekazu materiałów opracowanych przez MEN lub na zlecenie MEN,
  •      kopii faktur otrzymanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z publikacjami.