WSA: Wakacje są częścią roku szkolnego

Zmiana szkoły podczas wakacji nie powoduje utraty uprawnień do zasiłku rodzinnego. Uczeń nie straci też powiązanych ze świadczeniem dodatków. Orzeczenie w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd...

31.05.2018

Urlop zdrowotny nie chroni przed wypowiedzeniem

Kończy się ruch kadrowy w szkołach. To ostatni moment na wręczenie wypowiedzeń nauczycielom, z którymi dyrektor chce się rozstać po wakacjach. Przed otrzymaniem wypowiedzenia nie chroni też urlop dla...

30.05.2018

Przedszkola zatrudnią więcej niepełnosprawnych

Kadry w oświacie

Przedszkola będą musiały zatrudniać więcej niepełnosprawnych pracowników. Stały wskaźnik zatrudnienia wyniesie 2 proc. Nowe przepisy będa obowiązywać od 1 października 2018 r.

29.05.2018

RODO - więcej obowiązków dla nauczycieli

Nauczycieli i wychowawców trzeba przeszkolić, a następnie systematycznie uczyć i wspierać, aby wiedzieli, jakie obowiązki wiążą się z przetwarzaniem danych - mówi Jarosław Feliński, prezes...

25.05.2018

Nauczyciel nie będzie zastępował pielęgniarki

Leki poda uczniom pielęgniarka, co przesądzi zapis regulujący opiekę medyczną w szkołach. O większe zaangażowanie nauczycieli w opiekę nad uczniem przewlekle chorym apelowały organizacje zrzeszające...

23.05.2018

Na maturze języki mniejszości narodowych

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w środę do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbyły się również matury z języka...

23.05.2018

Warszawa dołoży 30 mln zł do podwyżek nauczycieli

Aż 60 mln zł wynosi koszt podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w Warszawie, środki z subwencji pokrywają połowę tego wydatku, dlatego władze Warszawy zdecydowały o przesunięciu na ten cel 30 mln zł z...

22.05.2018

Na maturze egzamin z języka włoskiego

Maturzyści przystąpią we wtorek po godz. 9 do pisemnego egzaminu z języka włoskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na tym poziomie z wybranego języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy.

22.05.2018

Karta miejska na e-legitymacji

Weszły w życie przepisy wprowadzające elektroniczne legitymacje dla uczniów. Na dokumencie będzie można zakodować bilet i inne, wybrane przez dyrektora szkoły dane.

21.05.2018

Poseł może poprowadzić lekcję w szkole

Nauczyciel może zaprosić na lekcję posła, by opowiedział uczniom o pracy w Sejmie i stanowieniu prawa. Zakazane jest natomiast prowadzenie agitacji na terenie szkoły - podkreśla Marta Handzlik w...

21.05.2018