Ponadto oświatowa "Solidarność" przypomniała, że jeszcze przed wyborami parlamentarnymi rozmawiała na ten temat z ministrem edukacji. Jak twierdzi, celem jej ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Pocztówka do ministra edukacji”, którą przeprowadziła z okazji Dnia Nauczyciela w październiku, było przypomnienie, że stanowczo domaga się realizacji postulatu zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.

 

Średnia pensja nauczyciela ok. 5000 zł? ZNP przygotował projekt>>
 

Blisko 5000 zł

Oświatowa "Solidarność" zaznaczyła, że obecnie minimalne stawki płacy zasadniczej dla nauczycieli wynoszą odpowiednio: dla stażysty 2 782 zł, dla nauczyciela kontraktowego 2 862 zł, dla mianowanego 3 250 zł, dla dyplomowanego 3 817 zł. Natomiast według ich projektu nowego sposobu wynagradzania nauczycieli wynagrodzenie nauczycieli powiązano by z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. W 2018 roku wyniosło ono 4 585 zł.

Zatem odpowiednio - według kalkulacji oświatowej "Solidarności" - minimalne wynagrodzenia wynosiłyby obecnie: dla stażysty 70 proc. (3 210 zł), dla nauczyciela kontraktowego 85 proc. (3 897 zł), mianowanego 100 proc. (4 585 zł), a dla dyplomowanego 115 proc (5 273 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Do tego dochodzą jeszcze dodatki m.in. stażowy, motywacyjny, wychowawczy, za trudne i uciążliwe warunki pracy.

 

 

 

 

Pensja uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia

Według ZNP należy zapisać w Karcie Nauczyciela (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.


– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

 

(ms/PAP)