MEN od początku sceptycznie oceniało pomysł przywrócenia uprawnień nauczycieli do wcześniejszego przejścia na emeryturę. W lipcu mówił Prawo.pl, że prowadzony przez niego resort koncentruje się raczej na zatrzymaniu nauczycieli w zawodzie.

 

Wraca temat wcześniejszych emerytur, ale MEN sceptyczny>>
 

Wcześniejsza emerytura być może po zwiększeniu pensum

- Przy okazji okrągłego stołu wspominaliśmy, że wcześniejsza emerytura wprowadzona na dwa lata musi być powiązana ze zwiększeniem pensum. Musimy dokładnie policzyć, ilu nauczycieli mogłoby ewentualnie z takiego świadczenia skorzystać i jakie miałoby to konsekwencje dla szkół. Dziś w projektach rządowych temat wcześniejszych emerytur dla nauczycieli nie pojawia się. Jeśli jednak będzie taka konieczność, wrócimy do niego – mówił minister Piontkowski.


Czytaj w LEX: Czy z nauczycielem, który przechodzi na emeryturę należy rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron?

- Pomysł, żeby wcześniejszą emeryturę przywrócić, ma sens. Jest cień szansy, że to przyciągnęłoby do zawodu młodych – oceniał Wiesław Włodarski, Nauczyciel Roku 2007, były dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbossy w Warszawie, obecnie emeryt. - Problem postrzegam jednak w braku zaufania ludzi do struktur państwa. Młodzi widzą, że wystarczy jedna noc i coś co obowiązywało przez lata, można wywrócić do góry nogami, bo np. wybory za pasem i sondaże mówią, że to się opłaci - tłumaczył.

 

 

 

Z prawa do wcześniejszej emerytury nauczyciele mogli korzystać do 2008 r., przepis pozwalał na odejście na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 lat w oświacie, bez względu na wiek. Podobne uprawnienia mają funkcjonariusze służb: policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Natomiast na etapie konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych jest projekt ustawy odnośnie żołnierzy przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zobacz w LEX: Kalkulator wyliczania łączonego pensum nauczycieli >