Idea budżetu partycypacyjnego jako części budżetu gminy polega na oddaniu głosu mieszkańcom, na co powinny być przeznaczone pieniądze. Zgłaszają oni pomysły, piszą projekty, a potem w głosowaniu wybierają te zasługujące na realizację. Tę ideę można przenieść na grunt szkoły.

Poradnik, który pomoże przygotować i zrealizować szkolny budżet partycypacyjny

Fundacje Stocznia i Pole Dialogu we współpracy z Warszawą stworzyły poradnik, który powstał na bazie pilotażowego projektu zrealizowanego na zlecenie m.st. Warszawy w ośmiu warszawskich placówkach. Krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy tego procesu – od tworzenia zasad szkolnego budżetu po ogłoszenie wyników i ewaluację.

W każdej szkole najpierw powstał zespół roboczy, który składał się z przedstawicieli władz szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. Ich pierwszym zadaniem było opracowanie, przy naszym wsparciu, wszystkich zasad budżetu, a następnym – koordynacja całego procesu, od kampanii informacyjnej w szkole po wybór i realizację projektów. Każda ze szkół otrzymała z m.st. Warszawy 4000 zł na realizację zwycięskich pomysłów.

 

Sprawdź również książkę: Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela >>


Po zakończeniu szkolnych budżetów fundacje wspólnie z zespołami roboczymi przeprowadziły ewaluację tych procesów. Na jej podstawie przygotowano możliwie uniwersalne zasady organizowania szkolnych budżetów partycypacyjnych, odpowiadające potrzebom różnych warszawskich (i nie tylko) placówek edukacyjnych.

Poradnik jest więc dla wszystkich, którzy chcieliby zainicjować szkolny budżet w swojej szkole - dla dyrekcji szkół na wszystkich poziomach edukacji, dla lubiących eksperymentować nauczycieli i nauczycielek, dla rodziców wspierających nowatorskie rozwiązania w szkole oraz zaangażowanych uczniów i uczennic.

- W szkołach, z którymi współpracowaliśmy, zebraliśmy mnóstwo doświadczeń. Wspólnie zorganizowaliśmy lekcje edukacyjne, burze mózgów służące generowaniu pomysłów na projekty, apele i punkty informacyjne, dni konsultacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w tworzeniu projektu czy debaty promocyjne przed głosowaniem. W naszej publikacji zbieramy całą wiedzę zdobytą w trakcie pilotażu, przygotowaliśmy też różne ściągawki, które ułatwią zaplanowanie i przeprowadzenie całego procesu - informuje fundacja Stocznia.

Czytaj też: Uczniowie i nauczyciele bez wsparcia psychologicznego >