Warszawa pożegnała gimnazja

Na skutek reformy oświaty w Warszawie prace kończy 155 gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawa i 93 gimnazja prowadzone przez inne podmioty. Z tej okazji w Pałacu Ślubów odbyła się uroczystość...

30.08.2017

Archidiecezja krakowska rozda plecaki z logo ŚDM

Uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny archidiecezja krakowska chce podarować plecaki z logiem ŚDM. Upominek ma budzić dobre wspomnienia o zeszłorocznym spotkaniu z papieżem Franciszkiem w...

29.08.2017

Egzaminy zawodowe też na nowych zasadach

Regulacje reformujące system oświaty wprowadzają kilka modyfikacji w formule egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zmiany znalazły się w ustawie Przepisy wprowadzające prawo oświatowe -...

29.08.2017