Dyrektor CKE zapewnił. że egzaminy gimnazjalne odbywają się w zdecydowanej większości szkół, co wynika z informacji z kuratoriów i od samorządowców.
- Jesteśmy im i dyrektorom szkół bardzo wdzięczni, bo naprawdę zrobili wszystko, aby ten egzamin się odbył - tłumaczył dr Marcin Smolik, dodał jednak, że nie wiadomo, czy egzaminy odbędą się we wszystkich szkołach.

Zobacz w LEX: Strajk w szkole: zadania dyrektora, opieka nad uczniami, wynagrodzenie nauczycieli >

 

Egzamin bez przeszkód w większości szkół

Według danych OKE egzaminy rozpoczęły się we wszystkich szkołach w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim, lubelskim. Jak poinformowała szefowa MEN Anna Zalewska i dyrektor CKE, egzaminy nie odbyły się tylko w trzech szkołach, nie podano jednak, gdzie.

- Problemem były braki w zespole nadzorującym, już je uzupełniono i egzamin z języka polskiego może się w dwóch tyh placówkach odbyć bez przeszkód - poinformował dyrektor CKE dr Marcin Smolik.

 

 

Dyrektor CKE podkreślił, że dla tych, którzy nie przystąpili do egzaminów w kwietniu, jest termin dodatkowy w czerwcu. W tym terminie egzamin będą mogli napisać także ci uczniowie, którzy stawili się w szkole, w której egzamin się nie odbył

 

Nauczyciele nie mają prawa do wynagrodzenia za strajk

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia za czas strajku - nie należy się ono na podstawie przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Według stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych nie ma możliwości sfinansowania tych wynagrodzeń.

 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po świętach zorganizowany zostanie okrągły stół i będą kontynuowane negocjacje z nauczycielami. W rozmowach mają wziąć udział związkowcy, ale też nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, a także rodzice. Pozytywnie pomysł oceniła minister edukacji Anna Zalewska.

 

RPO: problem ze składem komisji

Na możliwe problemy z przeprowadzeniem egzaminów wskazuje rzecznik praw dziecka. Podkreśla, że pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich, przygotowania pedagogicznego oraz doświadczenia zawodowego, nie wszystkie osoby wykonujące pracę polegającą na uczeniu mogą być uznane za nauczycieli. Decydujące jest istnienie stosunku pracy w danym miejscu.

Podnoszone są obawy, że zaangażowanie do zespołów nadzorujących osób niespełniających tych warunków może stanowić w przyszłości podstawę unieważnienia egzaminów przeprowadzonych z udziałem takich osób.

 

RPO: Egzaminy zagrożone unieważnieniem>>