Według minister Anny Zalewskiej nie ma możliwości, by samorządy wypłaciły nauczycielom wynagrodzenia za czas strajku. Szefowa MEN powołała się na stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chodzi o propozycje kilku samorządów, które chcą zapłacić wynagrodzenia strajkującym pedagogom.

Zobacz w LEX: Strajk w szkole: zadania dyrektora, opieka nad uczniami, wynagrodzenie nauczycieli >

 

Nie ma obowiązku, ale nie ma też zakazu

Według związkowców nie ma przepisu, który zakazywałby wypłaty pensji za czas strajku. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych stanowi jedynie, że pracodawca nie ma takiego obowiązku. Według związkowców pracodawca ma prawo zawrzeć z organizacją związkową porozumienie kończące spór zbiorowy, zgodnie z którym pracownicy mogą otrzymać wynagrodzenie. Takie porozumienie jest - według Kodeksu Pracy - źródłem prawa pracy, a jednocześnie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za czas strajku.

 

 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po świętach zorganizowany zostanie okrągły stół i będą kontynuowane negocjacje z nauczycielami. W rozmowach mają wziąć udział związkowcy, ale też nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, a także rodzice.

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie, zadawaj pytania i przeglądaj udzielone odpowiedzi:

Jakie składniki wynagrodzenia należy potrącić nauczycielowi za czas strajku? >

Czy dyrektor może sklasyfikować uczniów za strajkujących nauczycieli? >

Czy nauczyciel może dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie z trzytygodniowym opóźnieniem? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Jak należy prawidłowo obliczać kworum rady pedagogicznej? >

Czy w czasie przerwy świątecznej zimowej lub wiosennej można zwołać zebranie rady pedagogicznej? >

Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne, problemy w trzech szkołach>>