W przepisach ustawy o PIT określone są szczególne zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia. Podstawą obliczenia podatku jest w takich przypadkach dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami uzyskania przychodów, które ustala się, co do zasady, na podstawie przepisów art. 22 ust. 6c-6df ustawy o PIT.

Zobacz również: Fiskus poluje na wynajmujących mieszkania >>

Zmiany w rozliczaniu kosztów

W przypadku wymienionych nieruchomości i praw nabytych w drodze spadku koszty uzyskania przychodów ustala się na podstawie art. 22 ust. 6d ustawy o PIT, którego brzmienie z początkiem 2019 r. zostało znowelizowane. Obecnie obowiązujące przepisy wyróżniają cztery kategorie takich kosztów.

 


Od 1 stycznia 2019 r. oddzielną kategorię kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych ze sprzedaży nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe. Stanowią one koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Ciężary spadkowe do rozliczenia

Osobną kategorię kosztów podatkowych, w myśl nowych przepisów, stanowią przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. Ciężarem spadkowym są spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia nieruchomości.

 

Procedura pt. Koszty uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku pomaga ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku. >>